Boomverzorging

Boomverzorging is in Nederland een begrip geworden. Waar vroeger de Boomchirurgie nog omgeven was met mystiek is de boomverzorging uitgegroeid tot een totaal pakket van wetenschappelijk onderbouwde werkzaamheden. Alle onderzoeken en ervaring hebben er toe geleid dat we ons bewust zijn welke gevolgen bepaalde maatregelen hebben voor de boom of de omgeving. Als gecertificeerd bedrijf biedt Hillebrand boom en groen u een passende oplossing voor alle werkzaamheden op het gebied van boomverzorging.

Met deze kennis zijn we anders naar bomen gaan kijken en weten we schades door onkunde te voorkomen. Uitgangspunt is de vitaliteit van de boom. Een gezonde boom heeft een goede herstelkracht en zal maatregelen zoals snoeien en verplanten ook goed doorstaan. Om te bepalen wat kan of juist niet wenselijk is voor de boom is veel kennis en ervaring nodig. Een gecertificeerde boomverzorger biedt altijd een passende oplossing met als uitgangspunt een gezonde boom. Onze diensten bestaan uit de volgende werkzaamheden:

Snoeien

Van nature hoeft een boom niet gesnoeid te worden echter in ons overbevolkte landje stellen we allemaal eisen aan onze bomen om ze zo goed mogelijk te laten functioneren. We noemen dit de kwaliteit van de boom. Bomen langs de weg moeten voldoende doorrij hoogte bieden, bomen in de openbare ruimte mogen geen gevaar door dood hout opleveren en bomen mogen vooral geen overlast veroorzaken. Daarnaast kennen we nog tal van snoeivormen die elk een bepaalde snoeiwijze vereisen. Denk hierbij aan lijlinden, dakplatanen of (hoog)stam fruitbomen. Hillebrand Boom en Groen heeft veel ervaring in de verschillende snoeiwerkzaamheden. Omdat wij weten dat u als klant een speciale band hebt met uw boom of uw bomenbestand, betrekken wij u graag in ons werk en delen we graag onze kennis.

Boomveiligheidscontrole

Elke boomeigenaar is aansprakelijk voor de schade die voort komt uit zijn of haar boom of bomenbestand. Ook heeft elke eigenaar de verplichting om schade te voorkomen. Dit noemen we zorgplicht. De zorgplicht brengt met zich mee dat de boom of het bomenbestand na gelang de situatie elk jaar of 1 x per 3 jaar gecontroleerd moet worden op deskundige wijze. Als er een waarneembaar gebrek wordt geconstateerd zoals zwamvorming, holten of scheuren is de eigenaar zelfs verplicht dit nader te onderzoeken om eventuele risico te ontdekken en daaropvolgend adequaat te handelen. Wanneer er onvoldoende kennis voorhanden is kan de boomeigenaar de boomveiligheidscontrole uitbesteden aan een gecertificeerde boomveiligheidscontroleur. Hillebrand Boom en Groen beschikt over de juiste certificaten en zijn tevens gespecialiseerd in het nader onderzoek. Daarnaast zorgen wij voor een duidelijke rapportage en kunnen wij adviseren over eventuele beheermaatregelen.

Verwijderen van bomen

Bomen bieden veel vreugde en geven sfeer in onze tuin maar ongemerkt worden ze groter totdat het moment is gekomen dat ze overlast beginnen te veroorzaken. Omdat de boom vaak geen ruimte heeft om te vallen kan het een onoverkomelijk probleem worden om de boom, die u jaren plezier heeft bezorgd, weg te krijgen. Zeker wanneer er gebouwen of een kwetsbare beplanting onder de zwaar uitgegroeide kroon aanwezig is, is het raadzaam om er een vakman bij te halen. Hillebrand Boom En Groen kan elke boom, hoe moeilijk hij ook staat, verwijderen. Dit doen wij klimmend of met behulp van een telekraan. Ook verzorgen wij voor de kapaanvraag en indien nodig de flora en faunacheck. Wanneer u wensen hebt ten aanzien van het vrijkomende hout zoals brandhout of eventueel zaaghout, zorgen wij voor een passende aanbieding. Vanzelfsprekend voeren wij te takken af en leveren het werk bezemschoon op. De stobbe kunnen wij uitfrezen (Inclusief KLIC-melding) De daarbij behorende bodemuitwisseling maakt de plek weer rijp voor een nieuwe fase in uw tuinplan.

Planten en verplanten

Bomen vormen de basis van een tuin of een park. Vaak koesteren we de oude bomen en we laten ze uitgroeien tot enorme exemplaren. Maar wanneer deze bomen aan hun eind komen is het belangrijk dat er de nieuwe generatie klaar staat om de oude bomen op te volgen. Om een bomentuin of park een stabiele basis te geven zijn bomen in allerlei leeftijdsklassen wenselijk. In tuin en park is de sierwaarde van de boom het belangrijkst. De sierwaarde wordt bepaald door de vorm, bladkleur of de bloei of hele specifieke eigenschappen zoals de kleur van de bast bij een berk. Maar wanneer u een leuke boom uitgezocht heeft wil het nog niet zeggen dat deze geschikt is voor de desbetreffende groeiplaats. Hillebrand Boom en Groen kan uw wensen omzetten in een wel doordachte keuze. Hierin nemen we ook vooral de groeiplaatsfactoren mee zoals grondsoort, waterhuishouding, schaduw en doorwortelbare ruimte. Wij kunnen voor u de levering van elke boomsoort verzorgen in elke gewenste maat. Wanneer wij de door ons geplante bomen ook de vereiste nazorg mogen verlenen geven wij u een garantie, op dat de boom ook aanslaat, van 3 jaar.

Standplaatsverbetering

De conditie van een boom lezen we af aan de bladbezetting, bladkleur en de aanwezigheid van dood hout. Wanneer er sprake is van een conditie vermindering is de oorzaak vaak te vinden in de bodem. Een boom heeft per groeijaar ongeveer 1 m3 aan doorwortelbare ruimte nodig. Wanneer er op latere leeftijd invloeden zijn die de doorwortelbare ruimte beperken of vervuilen, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de boom. Denk hierbij aan het dichtrijden van het maaiveld, grondwaterstand verhoging of verlaging, lekkende gas- of rioolleidingen of graafwerkzaamheden met ernstige wortelschade. Om de levensverwachting van de boom te verlengen kunnen er maatregelen worden uitgevoerd om de storende factoren te voorkomen of op te heffen. Hillebrand Boom en Groen adviseert u graag wanneer u twijfels hebt over de conditie van uw bomen of de eventuele gevolgen voor de boom bij nieuwbouw of reconstructie. Wij hebben voor u altijd een passend maatregelenpakket om de levensverwachting van de boom te optimaliseren.